Om personuppgifter

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Vem ansvarar?

Rara Typer AB äger och är personuppgiftsansvarig för Mylla webbdesign på webbplatsen mylla.nu och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och vid annan kontakt med oss.

Vad är en personuppgift?

Alla uppgifter som kan identifiera dig som enskild individ, som exempelvis namn, personnummer, bild och telefonnummer. Även användarnamn, ip-adresser, ljudupptagningar och liknande räknas som personuppgifter om de kan kopplas till dig som individ. För dig med enskild firma räknas även företagsuppgifter dit.

Var lagras dina uppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vad samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör beställningar på vår webbplats, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i eventuella tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningföretag.

Hur använder vi uppgifterna?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:
• Vid bearbetning av beställningar och tjänster.
• Vid sms-aviseringar om leveransstatus.
• Vid kontakter angående eventuella problem med din leverans.
• Vid korrespondens rörande frågor och övrig information.
• Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick.
• Vid analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information.
• Vid bekräftelse av minimiålder som enligt lag gäller för att få handla online.
• Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
• Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det finns ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till att uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. 

Med vilka delar vi uppgifterna?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Personuppgiftsansvarig

Rara Typer AB
Organisationsnummer: 556395-7066
Viderupsgatan 41
216 22 Limhamn
Sverige

Telefon: kundservice@mylla.nu

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 2020-01-31.

Close Menu