Efter leverans

Trots att det idag är ganska enkelt att uppdatera webbplatser, kanske tiden inte räcker till. Det kan också vara svårt att själv se vad som är intressant att publicera.

Fördelen med ett serviceavtal är att vi med tiden får en god bild av din verksamhet  och kan skriva aktuella texter om vad som är på gång.

När du vill göra en uppdatering av innehållet på din webbplats är det bara att kontakta oss, så ordnar vi det omgående.

I serviceavtalet ingår även service och uppdateringar av WordPress teman, tillägg och system, samt en daglig säkerhetskopia som sparas i 30 dagar.

Vårt serviceavtal innebär att du köper ett antal timmar uppdateringar och underhåll av din webbplats.

Serviceavtal

• Serviceavtal 12 timmar för 7 600 kronor, plus moms.
• Serviceavtal 6 timmar för 4 500 kronor, plus moms.
• Serviceavtal 3 timmar för 2 650 kronor, plus moms.

Med ett par uppdateringar per månad på en webbplats av modell ”Mellan” räknar vi med att ett 6 timmars serviceavtal räcker ca ett år.

Om inget innehåll ska läggas till eller ändras på webbplatsen, utan bara WordPress teman, tillägg och system uppdateras tillsammans med daglig säkerhetskopia, räknar vi med att ett 3 timmars serviceavtal räcker ca ett år på en webbplats av modell ”Större”.

Vi rapporterar vid varje månads slut hur mycket av tiden som förbrukats. Serviceavtal betalas i förskott.

Parkerad cykel under fönster med texten "Work".
Close Menu